Bestuur en dagelijkse leiding

Op Notre Dame zijn bestuur en toezicht helder gescheiden zoals de Code
Goed Onderwijsbestuur voorschrijft. Feitelijk betekent dit dat het bestuur de
toezichthoudende rol vervult en de directeur de bestuurlijke rol.

 

Bestuur / Raad van Toezicht:
De Raad van Toezicht van St. Augustinus Stichting wordt gevormd door:
De heer L.A.I.M. Bochem, voorzitter
De heer E.R.J. van Aalzum, penningmeester
De heer mr. V.N. van Waterschoot, lid
Mevrouw drs. E.C.H. Willemsen, lid

 

Dagelijkse leiding:
De dagelijkse leiding van de organisatie is in handen van Mevrouw drs. M.J.F. van Deutekom, directeur/bestuurder. 

 

 

Roosterwijzigingen
Lokaal 0
School Webazine
Wall of Fame
Notre Dame in beeld
PBS school