Draaiboek verzuim september 2017

 

Wie doet wat?
Gerien Schieven/Mireille Sleutjes= verzuimcoördinatoren
Reinald op den Buijs= verzuimregistrator
Mischa Boom= medewerker Time-Out

 

Te Laat
4x te laat
Deze regel telt alleen de ongeoorloofde reden: te laat.
Als een leerling 4x te laat is geweest:Geeft de verzuimregistrator dit aan de verzuimcoördinatoren door

 • Zij geven dit door aan de mentor in een mail en cc aan de leerling met vraag aan de leerling om afspraak te maken met mentor.
 • Mentor zet het in Magister (kleine notitie dat er gesprek is geweest)

6x te laat

 • verzuimcoördinatoren sturen een brief via de administratie naar de ouders en een cc naar mentor en leerling.
 •  Elke keer te laat is de maatregel: om 8.00 uur melden. Is de leerling er niet dan haalt de medewerker Time OUT de leerling uit de klas.
 • Mentor heeft een gesprek met de leerling
 • Mentor zet het in Magister (kleine notitie dat er gesprek is geweest)

10x te laat

 • Verzuimcoördinatoren sturen een brief via de administratie naar de ouders . cc naar mentor
 • Melden via het verzuimloket bij de leerplichtambtenaar.
 • Doorgeven aan de mentor en de afdelingsleider. Gesprek met leerling/mentor/ouders op school.

11x te laat en meer

 • Informeren van leerplichtambtenaar en mentor.


Als een leerling zich niet gemeld heeft:
Verzuimregistrator signaleert dit en geeft dit door aan verzuimcoördinatoren. Medewerker Time Out gaat de les in en geeft bij de leerling aan dat hij zich moet melden bij haar. Leerling moet 2 uur inhalen.

Als een leerling zich dan nog niet meldt:
Doorsturen naar de afdelingsleider.

 

Te laat (ongeoorloofd)
Boeken- spullen halen
Te laat
Roosterwijziging gemist
Verslapen

 

Te laat geoorloofd
Medisch
Pech/lekke band/Hulp bij pech
Vervoervertraging
Tas / sleutels kwijt / bijzondere reden ouders .

Ziek
Ouders bellen voor 8:15 naar school. (Receptie registreert dit voor 9:30).

 

Ziek naar huis:
De leerling meldt zich bij verzuimregistrator. Hij stimuleert hem of haar weer om de les in te gaan. Als dat niet mogelijk is, wordt overlegd wat eventueel nodig is. Leerling belt naar huis. Verzuimregistrator geeft formulier mee voor betermelding.


Meer dan vier losse ziekmeldingen per jaar:
Verzuimcoördinatoren overleggen met de afdelingsleiders en verzoeken eventueel de mentor een aanmeldformulier in te vullen voor de jeugdarts. Verzuimcoördinatoren sturen het ingevulde formulier, samen met een recent verzuimoverzicht, naar de jeugdarts mevrouw Roelofs: jroelofs@ggdgelderlandzuid.nl.


Briefjes voor verlof/tandarts etc

 • De leerling brengt het verlofaanvraagformulier met een verzoek tot verlof bij verzuimregistrator. Dat wordt getoetst en ingevoerd in Magister. Bij bijzonder verlof (vakantie, speciale familiebijeenkomst o.i.d.) heb je toestemming nodig van de afdelingsleider. Meer dan 10 dagen verlof moet geregeld worden bij de leerplichtambtenaar.
 • Absentieformulier: Ziekenhuis, tandarts, orthodontist, logopedist, fysiotherapie worden allemaal geregistreerd onder medisch met de reden erbij.

Eruit gestuurd

 • Een leerling die uit de les wordt gestuurd meldt zich bij A17
 • De docent noteert in magister de naam van de leerling en de tijd van eruit sturen. De tijd waarop de leerling zich meldt, wordt genoteerd op de rode kaart en er wordt een tijdstip afgesproken voor het nablijven.
 • De leerling vult de rode kaart verder in.
 • De leerling gaat aan het eind van de les (2 min. voor tijd) terug naar de docent. Deze neemt de rode kaart in, vult deze verder in en maakt met de leerling afspraken over het vervolg.
 • De docent kan op de kaart aanwijzingen geven wat de leerling moet doen bij het nablijven.
 • De leerling meldt zich bij A17 op de afgesproken tijd en werkt twee lesuren onder toezicht. (medewerker Time-Out is hiervoor verantwoordelijk)
 • Als een leerling zich niet meldt bij het inhalen van de uren: melding sturen naar afdelingsleider. Deze verzorgt tevens de communicatie naar mentor en ouders.

 

Spijbelen

 • Een heel lesuur of meer gemist zonder geldige reden heet ongeoorloofd afwezig. (OA)
 • Elk gemist lesuur door ongeoorloofde afwezigheid betekent twee lesuren inhalen. De medewerker Time-Out registreert de aanwezigheid tijdens inhalen in Magister en informeert de afdelingsleider als de leerling niet aanwezig is geweest. Deze neemt vervolgstappen met de leerling.
 • Ongeoorloofde afwezigheid wordt gesignaleerd en besproken door de verzuimcoördinator met de leerling. De verzuimcoördinator laat de leerling een afspraak voor het inhalen maken bij de medewerker Time-Out.
 • Bij 6 x spijbelen zullen de verzuimcoördinatoren dit melden bij de afdelingsleider.
 • Zodra het aantal te laat meldingen + ongeoorloofde afwezigheidsuren zonder geldige reden samen op 9 x komt, volgt een laatste waarschuwing door de verzuimcoördinator aan leerling.

Ook ouders worden door hen ingelicht. Eventueel zal er een gesprek met leerling, ouders en mentor op school plaatsvinden

 • Bij de eerstvolgende gelegenheid zal de leerplichtambtenaar worden ingelicht. Dat doet de verzuimcoördinator.

 

Opmerking:
In alle 3-hoeksgesprekken met ouders en leerling wordt aanwezigheid/verzuim besproken.

Roosterwijzigingen
Notre Dame vernieuwt
Lokaal 0
School Webazine
Wall of Fame
Notre Dame in beeld